SOLD

Anadolu Hükümeti

1921 sürsarjlı pul (ETÜTLÜK) Damgalı